Voorgeschiedenis

In het filosofisch werk van Else Barth (3 augustus 1928 – 6 januari 2015), hoogleraar Logica en Analytische Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen, worden logische elementen uit geloofssystemen, talen en wetenschappen bekritiseerd. Onder invloed van het radicale empirisme van Arne Naess en het werk van Ernst Topitsch, Paul Lorenzen en Evert Willem Beth ontwikkelt zij een onderzoeksgebied dat zij Empirische Logica doopt. Bij haar pensionering kreeg dit veelbelovende vakgebied geen vervolg aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Haar studenten waren echter door haar zo overtuigd van het belang van dit vakgebied dat zij buiten de universiteit een stichting oprichtten om van hieruit de empirische logica voort te zetten. Bij haar overlijden in 2015 erft de Stichting alle auteurs- en publicatierechten van het werk van Else Barth.

Oprichting

Op 4 januari 1995 werd door Ronald Hünneman, Else de Jonge, Jan Albert van Laar, Wouter Slob, Allard Tamminga en Jacob Bouwman de Stichting voor Empirische Logica en Analytische Filosofie opgericht. Else de Jonge als voorzitter, Allard Tamminga als penningmeester, Jacob Bouwman als secretaris, Ronald Hünneman, Jan Albert van Laar en Wouter Slob als bestuursleden zetten zich vanaf dat moment in voor het bevorderen van onderzoek en onderwijs op het gebied van empirische logica. Dit wordt nader omschreven als:

a. veldonderzoek naar pragmatische, syntactische en syntactische principes en hun onderlinge samenhang welke denk-, communicatie-, en informatieverwerkingswijzen karakteriseren;

b. de bijzondere studie van verbanden tussen deze stelsels van principes en ethische, epistemische en esthetische opvattingen;

c. de studie naar begrippen, methoden en technieken waarmee het onder a. en b. genoemde onderzoek gerealiseerd en verfijnd kan worden.

Bestuur

Voorzitter
Else de Jonge

Secretaris
Jacob Bouwman

Penningmeester
Allard Tamminga

Bestuursleden
Ronald Hünneman, Jan Albert van Laar, Wouter Slob

Het bestuur is onbezoldigd.