Barth maakte zich sterk voor de rechten van vrouwen, in het bijzonder op de universiteit. Zij publiceerde in 1992 Women Philosophers, een bibliografisch overzicht van door vrouwen geschreven filosofisch werk van de Middeleeuwen tot 1990. In 2010 verscheen Feministische mannen. Deze studie naar de bijdrage die mannen hebben geleverd aan de emancipatie van vrouwen in Nederland en Scandinavië schreef Barth samen met haar echtgenoot Henk Misset.