Boeken

 • De logica van de lidwoorden in de traditionele filosofie, Universitaire Pers Leiden: Leiden 1971.
 • Evaluaties, Van Gorcum: Assen 1972.
 • The Logic of the Articles in Traditional Philosophy, D. Reidel Publishing Company: Dordrecht 1974.
 • Argumentation. Approaches to Theory Formation (red.), John Benjamins: Amsterdam 1982 (met J. Martens).
 • From Axiom to Dialogue, Walter de Gruyter: Berlijn 1982 (met Erik Krabbe).
 • Problems, Functions and Semantic Roles, Walter de Gruyter: Berlijn 1986 (met Rob Wiche).
 • Women Philosophers: A Bibliography of Books through 1990, Bowling Green State University, Bowling Green OH 1992.
 • Logic and Political Culture (red.), North-Holland Publishing Company: Amsterdam 1992 (met Erik Krabbe).
 • Gud, det er meg: Vidkun Quisling som politisk filosof, Pax Forlag: Oslo 1996.
 • A Nazi Interior: Quisling’s Hidden Philosophy, Peter Lang: Frankfurt 2003.
 • Feministische mannen: Nederland in de schaduw van Scandinavië, Eburon: Delft 2010 (met Henk Misset).

Nederlandstalige artikelen

 • ‘De algemene hond en het niets’, De Gids 131(5), 1968, p. 275-292.
 • ‘Arne Næss en de filosofische dialectiek’, De Gids 134(3), 1971, p. 173-186.
 • ‘Prolegomena tot de studie van conceptuele structuren’, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 72(1), 1980, p. 36-48.
 • ‘De 19e eeuwse idealistische logica en haar uitwerkingen’, Intermediair 16(?), 1980, p. 1-11.
 • ‘Naar een praxis-georiënteerde theorie van het intersubjectief argumenteren’, De Gids, 144(9/10), 1981, p. 504-510.
 • ‘Filosofie’, in H. Bergman en H.J. Schoo (red.), Zo ver is de wetenschap (p. 63-73), Uitgeverij Het Spectrum: Utrecht 1982.
 • ‘Strategieën van machtsonthouding’, De Gids 148(2), 1985, p. 89-100.
 • ‘Het dialogische perspectief van Evert Willem Beth (1908-1964)’, De Gids 148(8), 1985, p. 644-658.
 • ‘Alfred Tarski’, Jaarboek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1985, p. 1-7 (met Paul van Ulsen).
 • ‘Empiristische en empirische logica’, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde 50(3), 1987, p. 109-127.
 • ‘Het Dr. Faustus-syndroom’, De Gids 155(5), 1992, p. 353-364.

 

Engelstalige artikelen

 • ‘Philosophy of religion and the reality of models for modalities’, Erkenntnis 9(3), 1975, p. 393-399.
 • ‘The king and Y: towards a categorial grammar of being’, Theoretical Linguistics 3(3), 1976, p. 225-243.
 • ‘The logical paradigm in dialectical philosophy and science’, Erkenntnis 11(1), 1977, p. 291-322.
 • ‘Perspectives on analytic philosophy’, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde 42(2), 1979, p. 35-75.
 • ‘Toward a praxis-oriented theory of argumentation’ in M. Dascal (red.), Dialogue: An Interdisciplinary Approach (p. 73-86), John Benjamins: Amsterdam 1985.
 • ‘A new field: empirical logic’, Synthese 63(3), 1985, p. 375-388.
 • ‘In the service of human society: formal, informal or anti-logical? The philosophy of the logician Evert Willem Beth (1908-1964)’, Informal Logic 12(1), 1990, p. 1-10.
 • ‘Argumentation: distributed or monological?’, Communication and Cognition, 24(1), 1991, p. 15-24.
 • ‘Waiting for Godot: on attitudes towards artefacts vs. entities, as related to different phases of operation in cognition’, Epistemologia 14, 1991, p. 77-104.
 • ‘Logical intention and comparative principles of empirical logic’, in G. Debrock en M. Hulswit (red.), Living Doubt (p. 209-224), Kluwer Academic Publishers: Dordrecht 1995.
 • ‘A framework for intersubjective accountability: dialogical logic’, in D.M. Gabbay, R.H. Johnson, H.J. Ohlbach en J. Woods (red.), Handbook of the Logic of Argument and Inference (p. 225-293), Elsevier: Amsterdam 2002.

 

Over het werk van Else Barth

 • Erik Krabbe, Renée José Dalitz en Pier Smit (red.), Empirical Logic and Public Debate: Essays in Honour of Else M. Barth, Rodopi: Amsterdam 1993.
 • Else de Jonge, ‘Else Barth’, in U.I. Meyer en H. Bennent-Vahle (red.), Philosophinnen-Lexikon (p. 73-78), Reclam Verlag: Leipzig 1997.
 • Else de Jonge, ‘Het Quisling-enigma’ (interview met Else Barth), De Groene Amsterdammer, 29 maart 2000.
 • Else de Jonge, ‘Quisling en de pathologie van het kwaad’, De Academische Boekengids 43, 2004.
 • Petter Mejlænder, ‘Uredd og skarp filosof’ (necrologie), Klassekampen, 23 januari 2015.
 • Inga Bostad, Dagfinn Føllesdal en Else Wiestad, ‘Nekrolog: Else Margarete Barth’, Aftenposten, 18 januari 2015.