“Het combineren van belangstelling voor logica met interesse in de politieke cultuur is in onze tijd zeldzaam geworden. Menigeen komt de combinatie van de begrippen ‘logica’ en ‘politieke cultuur’ tegenwoordig voor als paradoxaal.”

Else Barth

Else Barth (foto Dick Post)

Else Barth studeerde filosofie, natuurkunde en wiskunde in Trondheim, Oslo (bij Arne Næss) en Amsterdam (bij Evert Willem Beth en Arend Heyting). Ze promoveerde in 1971 bij Gabriël Nuchelmans aan de Universiteit Leiden. Van 1971 tot 1977 was ze lector Logica aan de Universiteit Utrecht en van 1977 tot 1993 hoogleraar analytische filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze was lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en van de Noorse Academie van Wetenschappen en Letteren. Barth werkte op het vlak van de argumentatietheorie, de dialooglogica, de formele semantiek, de geschiedenis van de logica en de logische analyse van elitaire denkwijzen. Naast haar wetenschappelijke werk publiceerde ze geregeld in tijdschriften als De Gids.

 

Dialooglogica

Voortbouwend op de dialooglogica van Paul Lorenzen en de semantische tableaus van Evert Willem Beth ontwikkelde Barth samen met filosoof en logicus Erik Krabbe dialooglogica’s waarin geldigheid gedefinieerd wordt in termen van het speltheoretische begrip van een winstrategie.

Lees meer

Empirische Logica

Barths logische analyse van elitaire denkwijzen kreeg vorm als empirische logica. Centraal stond hierbij de studie van semantische velden en onderzoek naar de relaties tussen abstracte categorieën, waardenhiërarchieën, en dichotomieën.

Lees meer

Feminisme

Barth maakte zich sterk voor de rechten van vrouwen, in het bijzonder op de universiteit. Zij publiceerde in 1992 Women Philosophers, een bibliografisch overzicht van door vrouwen geschreven filosofisch werk van de Middeleeuwen tot 1990. In 2010 verscheen Feministische mannen. Deze studie naar de bijdrage die mannen hebben geleverd aan de emancipatie van vrouwen in Nederland en Scandinavië schreef Barth samen met haar echtgenoot Henk Misset.

Lees meer