Welkom bij de stichting ELAF

 

De Stichting voor Empirische Logica en Analytische Filosofie beheert de intellectuele nalatenschap van de Noors-Nederlandse filosofe Else Barth (1928-2015).

De Stichting heeft als doel het filosofische en wetenschappelijke gedachtegoed van Else Barth onder de aandacht van een groter publiek te brengen door middel van publicaties en lezingen.

De Stichting doet daarnaast, verspreid over verschillende cultuurgebieden, onderzoek naar de logische structuren van maatschappelijke debatten en organiseert daarover lezingen en transdisciplinaire seminars.